JOULE ENTEK ble konkurransevinner av nytt Energi- og Teknologibygg på Universitetet i Bergen – ENTEK, sammen med prosjektet Krystallinsk

Posted on jul 7, 2016

Sammen med arkitektteamet b+b Arkitekter og HLM Arkitektur samt Sweco er vi videre som en av to vinnere i denne spennende konkurransen, som vil fullføre kvartalsstukturen på Nygårdshøyden, og tilføre området en ny stor plassdannelse og en ny allmenning som forbinder Bybanestoppet i Nygårdsgaten med Allégaten.

Juryen er kommet frem til en avgjørelse og det er kåret to likeverdige vinnere. Fra juryrapporten står det følgende: «Juryens enstemmige vedtak: Juryen har utpekt to utkast som likeverdige vinnere, Joule og Krystallinsk. De to prosjektene er begge svært gode forslag som svarer godt på programmets krav og hvor både det byplanmessige og arkitektoniske konseptet er robuste. Hovedgrepet i begge forslagene er å etablere en diagonal gate fra Nygårdsgaten opp til Allégaten og Nygårdshøyden. Dette åpner opp for at universitetet får en helt ny adkomst fra sør og en god tilgjengelighet til Bybanen.»

EnTek     EnTek_landskapsplan