Vinner av konkurranse om Vålandstun seniorboliger i Stavanger

Posted on jun 28, 2017

Smedsvig landskapsarkitekter, Haga&Grov, BATE og Ineo Eiendom vant Vålandstun seniorboliger i Stavanger!
Prosjektet går ut på å skape nye attraktive seniorboliger med fellesskapsløsninger som glir godt inn i omgivelsene og nabobebyggelsens struktur og skala. Landskapsmessig er prosjektet forsøkt integrert i omkringliggende terreng, og fellesområdene er gitt romslige og frodige kvaliteter med fokus på dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder for beboerne.

Vi gleder oss å starte på prosjektet til høsten.