Team DNA kom ikke videre i den inviterte konkurransen om Nytt Regjeringskvartal.

Posted on jun 28, 2017

PRESSEMELDING

Team DNA kom ikke videre i den inviterte konkurransen om Nytt Regjeringskvartal.

 

Med sitt forslag «RAK RYGG» er Det Norske Arkitektkontor / Team DNA, ikke videre i den begrensede plan- designkonkurranse for Nytt regjeringskvartal.

 

Konseptet omfatter 3 overordnede deler. Grunnfjellet, som representerer det solide og trygge – Rundgangen, som representerer møtestedet og samhandling samt Y parken et landskapsrom som ivaretar historien gjennom ny bruk.

Grunnfjellet – Rundgangen – Y parken gir en helhetsløsning som er forankret i en langsiktig og funksjonell strategi. Prosjektet er balansert mellom folkelig åpenhet og formell trygghet. Dette, sammen med ønsket om å få et fleksibelt og robust utgangspunkt for videreutvikling av gode arbeidsplasser, har vært drivkraften i vårt prosjektforslag

 

Gjennom Det Norske Arkitektkontor har vi samlet kompetanse fra alle Norges landsdeler for å bidra inn i den nasjonale oppgaven det er å bygge et Nytt Regjeringskvartal for landet. Team DNA med sin geografiske spredning i arkitekt- og rådgivermiljø har som det eneste av de 7 konkurrerende team deltagere fra hele landet og representerer dermed et unikt samarbeid mellom forfattere fra noe av det beste innen norsk arkitekturs fagmiljø.

 

Prosjektet Nytt regjeringskvartal er en av de viktigste nasjonale byggeoppgavene i vår tid.

Regjeringskvartalet er, og skal forbli, et symbol for nasjonen, statsmakten og det norske demokratiet.

Vi gratulerer team «Adapt» og «Lysning» for seieren med å gå videre til neste runde. https://www.nrk.no/kultur/dette-kan-bli-det-nye-regjeringskvartalet-1.13579391

 

 

 

Team DNA består av følgende firma:

 

ARKITEKTER:

Reiulf Ramstad Arkitekter AS / Oslo

SAAHA AS / Oslo

Pir II AS / Trondheim

3RW arkitekter AS / Bergen

70°N arkitektur AS / Tromsø

 

LANDSKAPSARKITEKTER:

Smedsvig Landskapsarkitekter AS / Bergen

Lala Tøyen AS / Oslo

Pir II Oslo AS /Oslo

 

PGL/RIB/ KULTURMINNER/ BRANN

BYGNINGFYSIKK/ MILJØ/ BREEAM

KALKYLE BYGG/ LCC.

WSP Engineering AS/ Oslo

 

RIV

Niras Norge AS/ Stavanger

Deltatek / Oslo

eRIVè / Stavanger

 

RIE

ECT AS/ Oslo

Safetec AS/ Oslo

 

 

For mer info ta kontakt med:

Adnan Harambasic/ SAAHA AS

adnan@saaha.no

tel. 47 35 61 35