zurich_2016

Smedsvig Landskapsarkitekter AS ble etablert i 1990, og utgjør i dag det største frittstående landskapsarkitektkontoret på Vestlandet, med base i Bergen. Vi er et lite kontor med lang fartstid i faget der fem partnere med stolthet sammen har et emosjonelt eierskap til en aktiv liten bedrift.

Folkene
Kontoret har 8 medarbeidere, 7 landskapsarkitekter og 1 landskapsingeniør. Med bakgrunn fra ulike utdanningsinstitusjoner utgjør landskapsarkitektene våre en sammensatt gruppe med ulike innfallsvinkler og solide kvalifikasjoner. Vi har alle lang erfaring fra ulike typer landskapsprosjekter og flere er medlem av MNLA.

Kontoret eies av landskapsarkitektene Benedicte Eriksen, Marte Maardalen, Stina Karlsson og Arne Smedsvig samt landskapsingeniør Anders Askeland, som alle har lang praksis innenfor landskapsfaget. Daglig leder og styreleder er Arne Smedsvig.

Faget
I våre prosjekter står landskapsforståelsen i fokus; stedets identitet, karakter og de klimatiske forutsetningene. Vi ønsker å forme holdbare og vakre utemiljøer med vekt på gode detaljer og robuste materialer der vi tar utgangspunkt i brukernes behov. Hoveddelen av våre prosjekter er lokalisert på Vestlandet og nærheten til våre prosjekter skaper samvittighet til resultatet.

Vi arbeider med et mangfold av oppgaver innenfor landskapsfaget. Fra landskapsanalyser og mulighetsstudier til landskapsforming. Ved å medvirke fra første ideskisse til detaljtegning og oppfølging i byggeperioden sikrer vi gode prosjekter som står seg over tid. Prosjektene strekker seg fra offentlige plasser, promenader og parker til utomhusanlegg for skoler, næring, institusjoner og boliger. Oppdragsgiverne våre er i hovedsak offentlige etater; stat, fylke og kommuner, samt større eiendomsutviklere/utbyggere og totalentreprenører.

Vi legger vekt på å ha et nært samarbeid med arkitekter og tekniske fag for sammen å nå de best mulige løsningene. Som uavhengig kan vi velge de best egnede rådgiverne til den aktuelle oppgaven, om det så er konstruksjonsteknikk, lysdesign, illustrasjoner, kunstnerisk utforming etc.