zurich_2016

Smedsvig Landskapsarkitekter AS ble etablert i 1990, og utgjør i dag det største frittstående landskapsarkitektkontoret i Bergen og på Vestlandet. Kontoret eies i dag av landskapsarkitekt Arne Smedsvig som har lang praksis fra offentlig og privat virksomhet innenfor landskapsfaget. Vi arbeider med et mangfold av oppgaver innenfor landskapsforming.