• Aarstad - mellombygget 1

Årstad Videregående Skole er en yrkesskole med et høyt elevtall. Skolen har blitt bygget ut i etapper, og har over tid utviklet en svært oppdelt struktur som mangler gode forbindelsespunkter i utearealet og mellom de tre blokkene skolen består av. Mellombygget mellom A- og B-blokken vil skape en bedre flyt og sammenheng på skolen, både innomhus og utomhus. Tidligere har murer og et stort trappeanlegg gitt skolen et lukket preg. Denne utbyggingen vil i større grad gjøre hovedinngangssonen til skolen mer åpen og tilgjengelig, og muliggjør større flyt i og gjennom skoleområdet.

Store deler av utomhusanlegget vil befinne seg under Mellombyggets tak. Her anlegges det et organisk formet trappe- og sitteamfi i granitt med integrerte treseter og rampe hele veien fra inngangsdøra ned til skolegårdsnivå. Gulvet i utomhusanlegget vil få et dekke av lyse betongheller av ulike dimensjoner. Det plantes tre hjertetrær for å gi uteanlegget et grønt preg. Spesialdesignede modulbenker av farget betong settes sammen til ulike former på fire ulike steder i anlegget.

Utomhusanlegget hekter seg på det nye utomhusanlegget ved TC-bygget. Til sammen danner disse to anleggene et stort oppholds- og rekreasjonsanlegg med mange variable sittemuligheter for elever, lærere og forbipasserende.

FAKTA

Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
Landskapsarkitekt: 
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Arkitekt: 
Origo Arkitektgruppe AS 
Størrelse
1500 m2
Prosjektår:
2014 – pågående