• DnB PH 33
  • DnB PH 32
  • DnB PH 29
  • DnB PH 25
  • DnB PH 15
  • DnB PH 14
  • DnB PH 07

DNB-bygget i Solheimsviken er et langstrakt bygg som står langs vannkanten til Damsgårdsundet. Eiendommen er 290 meter lang og 65 meter bred. Bygget er stykket opp med åpne gårdsrom for å tillate ferdsel og visuell kontakt mellom Damsgårdsveien og Damsgårdsundet. Disse gårdsrommene fungerer også som visuelle brudd når man beveger seg langsetter bygget, både på innsiden og på utsiden. Gårdsrommene er autonome rom som er frodige og visuelt pirrende.

Mot Damsgårdsundet er det en forplass som strekker seg langs hele bygget. Spesiallagde støpejernsheller er brukt i dekke, kombinert med densfalt og granittheller, for å gi plassen egenart. Sirkelen har en fremtredende rolle i formspråket. Den er brukt for å knytte den langstrakte plassen sammen, skape gjenkjennbarhet samtidig som Damsgårdsundet får en sterkere identitet. Med sirkelen som form dannes mindre plasser, oppholdssteder, grønne felt og sittekanter samt skaper særpreg ved inngangene.

Som del av den overordnede planen for havnepromenaden rundt Damsgårdssundet ligger en trepromenade langs forplassen mot Puddefjorden. Promenaden er på et lavere nivå enn forplassen og overgangen mellom promenade og forplass benyttes til tilrettelagte og uformelle sitteplasser i granitt og kebony. Det er satt opp leskjermer i perforert stål med en kjerne av pleksiglass som beskyttelse fra nordavinden. Småbåthavnen knyttet til promenaden bidrar til liv og røre langs vannkanten.

Link til Byggeindustrien sin presentasjon av prosjektet 

FAKTA

Landskapsarkitekt: 
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Byggherre: GC Rieber AS
Arkitekt: Arkitektkontor Petter Bogen AS
Anleggsgartner: Boasson AS
Størrelse:  9 500 m2
Byggeår: 2011-2013
Kostnad: 27 mill
Foto: Pål Hoff