• DPS 08
  • DPS 07
  • DPS 06
  • DPS 05
  • DPS 04
  • DPS 03
  • DPS 02
  • DPS 01

Kronstad distriktspsykiatriske senter (DPS) er Helse Bergens nye lokalsykehus innen psykisk helsevern for voksne.
Bygget ligger på Danmarksplass, og er omgitt av den sterkt trafikkerte innfartsåren fra sør, Bybanen, Årstad vgs. og Krohnsminde idrettsplass. Utearealet omkring bygget er hovedsakelig offentlig og tilgjengelig areal, og inneholder et nytt torg, uteservering, bybanestopp og ferdselsårer for gående. Torget har en ren og enkel utforming med et dekke av grus og betong. Et tuntre midt på plassen er omkranset av flere trær, og en vanngardin motvirker støy og visuelle inntrykk fra biltrafikken.
Bygget er seks etasjer høyt og har takhager/oppholdsplasser utendørs i alle etasjer. De største takhagene ligger på 5. og 6. etasje på henholdsvis 280 og 870 kvm. Der er det lagt opp til blant annet grillplass/utekjøkken, aktivitetsareal, liggestoler og blomstrende bed der flere tusen stauder er plantet. Det er lagt vekt på å lage variasjoner mellom hver etasje for enklere orientering i bygget. Dette er gjort blant annet ved varierende former, farger på møbler og vegetasjon, materialer, konstruksjonsdetaljer m.m. Det er frodige balkonger, atrier og takhager, noe som også gjenspeiles på fasaden, med store felt av klatreplanter og grønne vegger.
Ved hovedentreen har Norge fått sin første utendørs grønne modulvegg i et offentlig miljø! Helt fra begynnelsen av prosessen har en levende grønn vegg vært et tema for prosjektet, for å gjenspeile hva som finnes innenfor byggets vegger, og et lite stykke bidrag til bedre helse i et ellers trafikkert gatemiljø. I samarbeid med Ljono stauder og Anleggsgartnermester Wikholm er et flertall vintergrønne planter valgt ut.

Se omtale av prosjektet på arkitektur-nettstedet ArchDaily og architecture norway.

FAKTA

Landskapsarkitekt: 
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Byggherre: Helse Bergen
Arkitekt: Origo arkitektgruppe AS
Anleggsgartner: Wikholm AS
Størrelse: 8 300 m2
Byggeår: 2013
Kostnad: 10,5 mill.