• Barnehage_plan
  • Størrelse på bilde til prosjekter
  • Snitt

Eksisterende Nattland skole bygges om til Nattland oppveksttun med kombinertskole fra 1.-10. klasse og en barnehagedel med plass til 30 barn. Oppveksttunet skal bli et kompetansesenter for opplæring av hørselshemmede barn og unge. Barnehagens uteområde ligger avskjermet fra resten av oppveksttunet, det er sørvendt og har gode solforhold. I tillegg til hovedadkomsten fra gangvegen har barnehagen også en snarveg ved kortenden av skolebygget via en trapp. I vest er det en bakke med rutsjebane, bakken vil også være en fin akebakke om vinteren. I forlengelsen av bakken ligger «lilleskogen», en liten krattskog som barna kan gjemme seg i. Tre pilehytter gir barna mulighet for å trekke seg tilbake og de hørselshemmede å skjerme seg fra visuell støy. I enden av bakken ligger en sandkasse som er delvis overdekt av et spesialtilpasset tak. En åpen flate gir mulighet for å sykle og løpe rundt. På den lille haugen er det sittestubber som barna kan hoppe på uten å være nedi bakken. Her er det også en liten sykkelbane, plass for lavvo, og en fugleredehuske. Mot øst er det en utebod med plass til leker og sykler, og oppholdsplass med bordog benk under tak. Her er det også nedgang til barnas egen kjøkkenhage der de kan dyrke sine egne grønnsaker.

FAKTA

Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging
Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Arkitekt: Wiberg AS
Størrelse: 8 000m2
Byggeår: 2014-15
Kostnad: kalkulert 650 000. eks. moms