• 2227-01-L70-02
  • 2227-01-L70-02
  • 2227-01-L70-02
  • 2227-01-L70-02
  • 2227-01-L70-02
  •  
  • 2227-01-L70-02

Vinner av ARKITEKTUR – og BYFORMINGSPRISEN 2011
I januar 2006 vant Smedsvig Landskapsarkitekter AS, i samarbeid med Link Signatur, 1.plass i konkurransen om en ny videregående skole på Sørås i Bergen. Prosjekteringen gikk raskt i gang og i november 2006 var forprosjektet ferdigstilt. Visjonen ved utarbeidelsen av landskapsplanen var å skape en robust og vakker skolepark med varierte aktivitetsområder for 850 elever med ulike interesser og behov. Formgiving av uteområdene skulle ta utgangspunkt i stedets karakteristiske skålform, og sammen med skolebyggets plassering gi gode, lune og solfylte uterom.

Den gamle skolegårdens tid er over – mennesket vil ha store grøntarealer og gode møteplasser – vi laget derfor en skolepark. I arbeidet med å skape en slik park har det vært viktig å danne ulike arenaer på skolen som inspirerer elevene til å utøve fysisk aktivitet, samtidig som man stimulerer elevenes sosiale behov ved å lage formelle og uformelle møtesteder.

Les om prosjektet på architizer.com

Vi har også designet møbler til skoleplassen. Les om designprosjektet

FAKTA

Landskapsarkitekt:  Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Byggherre: Hordaland Fylkeskommune
Arkitekt: Link Signatur
Anleggsgartner: Wikholm AS
Størrelse: 40000 m2
Byggeår: 2009-2010
Kostnad: 25 mill.
Fotograf: Pål Hoff