• Os Sjøfront 01
  • Os Sjøfront 07
  • Os Sjøfront 06
  • Os Sjøfront 04
  • Os Sjøfront 05
  • Os Sjøfront 08
  •   
  • Os Sjøfront 02
  • Os Sjøfront 09

Os Sjøfront ligger vakkert til på Mobergsneset, få minutters gange fra Os sentrum.
Stedet ligger åpent og lyst til med flott utsyn mot fjell og fjord. Ny strandpromenade
gir vakker utsikt over Bjørnefjorden og binder Sjøfronten sammen med Osøyro og det
nye kunst- og kultursenteret Oseana. Dette fornyer Os sentrum, og skaper et boområde
vegg i vegg med butikker, kafeer, båthavn, natur, kunst- og kulturopplevelser og
mye mer.
Landskapsprosjektet omfatter ny havnepromenade, gatetun og tre store gårdsrom
vendt mot fjorden. Gårdsrommene skal bidra til å skape en spennende vandring på
vegen mot Oseana, samtidig som de skal gi gode uterom for beboerne.

FAKTA

Landskapsarkitekt: 
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Byggherre: Storbergen Boligbyggelag
Arkitekt: Link Arkitektur AS
Anleggsgartner: Wikholm AS
Størrelse:  5000 m2
Byggeår: 2012/13
Foto: 
Daniel Hundven Clements/Smedsvig Landskapsarkitekter AS