• Torgalmenningen 01-01
  • Torgalmenningen 01-02
  •    
  • Torgalmenningen 01-04
  • Torgalmenningen 01-03
  • Torgalmenningen 01-07
  •  
  • Torgalmenningen 01-06
  •  
  • Torgalmenningen 01-08
  • Torgalmenningen 01-05

Vinner av STATENS BYGGESKIKKSPRIS 2002.

Torgallmenningen er storstuen i Bergen med et yrende folkeliv året rundt.

Ved utforming av plassen er det tatt hensyn til god atkomst for alle brukergrupper. De faste installasjonene som kiosk, vannbasseng, benker og vannrenne, er plassert i utkanten av plassen. Vann i renner og basseng og benkerygger i tre, blir myke og taktile innslag i kontrast til gulvets robuste stein.

Det kunstneriske innslaget er viktig og bidrar til å heve opplevelsen av torget. Bård Breivik har utformet det vannførende skulpturelement i granitt samt granittsøylene under glasstakene, som danner et humørfylt innslag i det strenge rommet.

FAKTA

Landskapsarkitekt:
Kalve|Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Byggherre: Bergen Kommune
Arkitekt: Next to Nothing AS
Størrelse: 9 700m 2
Byggeår: 1997/1999